Kanuing

Kanuing, plovidba replikama indijanskih kanua, u kombinaciji s kupanjem i odmaranjem, idealna je aktivnost za topliji dio godine.

Rijeka Mrežnica ima sve potrebene atribute za provođenje kanuinga: ugodnu temperaturu, pogodan plovni tok s mirnim dijelovima, brzacima i slapovima te besprijekornu čistoću.

Spuštanje kanuima u skupini poseban je doživljaj boravka na rijeci.

Ruta polazi iz Generalskog Stola i završava 3-4 h kasnije, nizvodno, nešto prije Duge Rese.

Na putu se izmjenjuju brže i sporije dionice rijeke, mjesta za odmor i kupanje, a na kraju slijedi bogat ručak kao nagrada za uloženi napor.

U pratnji se nalazi manji rafting čamac za potrebnu logistiku te kao nosač osvježavajućeg pića.