Vodeni izazov

Ova aktivnost, temeljena na vodenim sportovima, pogodna je za ljetni period i ne ovisi o posebnoj lokaciji.

Ključni pojam je timski rad, pa se tako pred timom nalaze postavljeni razni zadaci koji trebaju biti pravilno obavljeni. Članovi timova međusobno razrađuju taktiku i razvijaju strategiju rješavanja zadataka.

Zadaci se temelje na veslanju, pedaliranju, plivanju, ronjenju i pronalasku predmeta (na kopnu i u vodi), a zajednička poveznica svih zadataka je spretnost u obavljanju istih.

Na koncu sudionici prolaze i posljednji specijalni ispit. Suci prate tijek odvijanja aktivnosti i bilježe postignute rezultate.

Nakon aktivnosti slijedi analiza i proglašenje poretka timova. Kao baza na moru poslužit će brod.